Historia zmian strony "Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 2019-05-14 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na ewidencji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 2019-05-14 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na ewidencji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2019-05-14 08:50:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Skibicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "22.2019 - ustalenie norm zużycia paliw płynnych i olejów.pdf". Zmiana nazwy pliku z "22.2019 - ustalenie norm zużycia paliw płynnych i olejów.pdf" na "22.2019 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego znajdującego się na ewidencji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.pdf".