Historia zmian strony "Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 2021-01-04 - w sprawie ustalenia współczynnika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2021 roku"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 2021-01-04 - w sprawie ustalenia współczynnika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2021 roku

    Obowiązywała od 2021-01-07 11:43:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.