Historia zmian strony "Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 2021-01-15 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 2021-01-15 - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2021-01-15 12:17:08 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.