Historia zmian strony "Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 2021-02-25 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 2021-02-25 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2021-02-25 13:34:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Skibicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "7.2021 - powołanie Komiscji Socjalnej w OSiR.pdf". Zmiana nazwy pliku z "7.2021 - powołanie Komiscji Socjalnej w OSiR.pdf" na "7.2021 - powołanie Komiscji Socjalnej w OSiR.pdf". Zmiana nazwy pliku z "7.2021 - powołanie Komiscji Socjalnej w OSiR.pdf" na "7.2021 - powołanie Komisji Socjalnej w OSiR.pdf".