Historia zmian strony "Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 2021-03-02 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 2021-03-02 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

    Obowiązywała od 2021-03-03 11:54:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Skibicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "9.2021 - zmiana zarządzenia w spr_powołania Komisji Socjalnej w OSiR.pdf". Zmiana nazwy pliku z "9.2021 - zmiana zarządzenia w spr_powołania Komisji Socjalnej w OSiR.pdf" na "9.2021 - zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Socjalnej w OSiR.pdf".