Misja i cele strategiczne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
z dnia 16 listopada 2017r.

 

 

MISJA I CELE STRATEGICZNE OSiR
 

§ 1

MISJA

Misją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności sportowej, jak również w propagowaniu aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców – a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

§ 2

CELE STRATEGICZNE

Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (OSIR) mając na uwadze, że interes publiczny wymaga działań praworządnych, skutecznych i zdecydowanych, z poszanowaniem godności innych oraz z poczuciem godności własnej, na drodze do wypełnienia zdefiniowanej powyżej Misji OSiR realizują następujące wieloletnie cele strategiczne:

1.   Zapewnienie rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi klientów, prowadzącej do kształtowania pozytywnego wizerunku OSIR, w tym umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług

2.   Promowanie szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

3.   Organizowanie masowych, amatorskich oraz profesjonalnych imprez sportowych oraz innych wydarzeń i uroczystości.

4.   Celowe, rzetelne, gospodarne i legalne prowadzenie gospodarki finansowej OSiR w Suwałkach.

5.   Zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji, uwzględniającego zarówno rozwój zawodowy pracowników, jak i nieustanne modernizowanie funkcjonujących obiektów sportowych oraz stanowisk pracy.

§ 3

Wskazane w § 2 Cele Strategiczne OSiR są celami długookresowymi (wieloletnimi), których realizacja jest procesem ciągłym, dokonywanym poprzez Plany Działalności OSiR na dany rok budżetowy, doprecyzowane w kwartalnych oraz miesięcznych planach pracy. Sposób realizacji Planu działalności uregulowano w Zasadach Planowania Pracy OSIR.

 

 

 Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Waldemar Borysewicz
/podpis na oryginale/
 

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Krysa - Zastępca Dyrektora

Data wytworzenia: 2017-11-22

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-11-22

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2017-11-22