Historia zmian strony "Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 2020-11-24 - w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach za rok 2020"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 2020-11-24 - w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach za rok 2020

    Obowiązywała od 2020-11-24 13:51:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.