Status prawny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach działa na podstawie:

1) uchwały nr XXI/207/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu               i Rekreacji w Suwałkach i zmiany prowadzenia gospodarki finansowej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

7) Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach nr XL/432/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie statutu Ośrodka Sportu                    i Rekreacji w Suwałkach;

8) Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXIV/295/2016 z dnia 26 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Beata Skibicka

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Beata Skibicka

Data publikacji: 2017-11-21