Historia zmian strony "Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 2020-11-26 - w sprawie ustalenia Regulaminu"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 2020-11-26 - w sprawie ustalenia Regulaminu

    Obowiązywała od 2020-11-27 09:05:47 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Skibicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "46.2020 - Regulamin RESO Football League.pdf". Zmiana nazwy pliku z "46.2020 - Regulamin RESO Football League.pdf" na "Zarządzenie nr 46.2020 ".