Historia zmian strony "Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 2021-02-11 - w zakresie realizacji zadań obronnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 2021-02-11 - w zakresie realizacji zadań obronnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2021-02-11 15:12:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Beata Skibicka

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "6.2021 - realizacja zadań obronnych w OSiR w 2021 r..pdf". Zmiana nazwy pliku z "6.2021 - realizacja zadań obronnych w OSiR w 2021 r..pdf" na "6.2021 - realizacja zadań obronnych w OSiR w 2021 r..pdf".