Historia zmian strony "Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 2021-03-01 - w sprawie planu szkolenia obronnego na 2021 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 2021-03-01 - w sprawie planu szkolenia obronnego na 2021 rok

    Obowiązywała od 2021-03-02 07:51:40 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.