Historia zmian strony "Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 2021-04-12 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 2021-04-12 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2021-04-13 10:12:48 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "11.2021 - Regulamin zamówień publicznych.pdf".