Historia zmian strony "Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 2021-06-01 - w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 2021-06-01 - w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

    Obowiązywała od 2021-06-04 08:56:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.