Historia zmian strony "Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 2021-06-14 - w sprawie ustalenia Regulaminu Półkolonii letnich pn. „SPORTOWE WAKACJE” organizowanych w roku kalendarzowym 2021 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach"