Historia zmian strony "Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 2021-06-14 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 2021-06-14 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

    Obowiązywała od 2021-06-14 11:23:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.