Historia zmian strony "Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 2021-06-16 - w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z miejsca do grillowania"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 2021-06-16 - w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z miejsca do grillowania

    Obowiązywała od 2021-06-17 07:46:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.