Historia zmian strony "Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 2021-08-16 - w sprawie ustalenia zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn i urządzeń użytkowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach"

  1. Tytuł: Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 2021-08-16 - w sprawie ustalenia zasad i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla maszyn i urządzeń użytkowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

    Obowiązywała od 2021-08-17 08:18:03 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marta Szeszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.