Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.


Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach pełni Pan Zenon Rytwiński.

 

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu na mocy ww. Rozporządzenia praw.


Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: iod@osir.suwalki.pl
  • platformy ePUAP:  /OSiR_Suwalki/SkrytkaESP
  • pisemnie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2018-11-19