Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i promowania kultury fizycznej.

2. Programowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej przy realizacji wszelkich usług i zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej na potrzeby:

a) szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

b) klubów i związków sportowych,

c) innych organizacji pozarządowych,

d) jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki

e) osób indywidualnych,

e) innych zainteresowanych.

4. Prowadzenie działalności programowej, promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka.

5. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu.

6. Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej na terenie działania.

7. Prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego.

8. Obsługa samorządowych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią z terenu Miasta Suwałk.

 

Ponadto Ośrodek:

1. Prowadzi działalność wspomagającą osiąganie głównych celów statutowych w zakresie:

a) świadczenia usług transportowych, noclegowych, gastronomicznych,

b) świadczenia usług turystycznych i szkoleniowych,

c) świadczenia usług z zakresu informacji turystycznej,

d) najmu lokali użytkowych,

e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,

f) udostępniania powierzchni reklamowych,

g) dzierżawy obiektów.

2. Realizuje inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

3. Ośrodek realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, wydziałami Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w:

1. sekcji bokserskiej;

2. sekcji modelarstwa lotniczego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Beata Skibicka

Data modyfikacji: 2022-09-30

Opublikował: Marta Szeszko

Data publikacji: 2017-11-21