Status prawny

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach działa na podstawie:

1) uchwały nr XXI/207/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i zmiany prowadzenia gospodarki finansowej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649; Dz.U. z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175);

7) uchwały nr XXVII/351/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji             
w Suwałkach.

 

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Marta Szeszko

Data modyfikacji: 2022-09-22

Opublikował: Marta Szeszko

Data publikacji: 2017-11-21